Make your own free website on Tripod.com

LAGU  PENGAKAP


KEM UJIAN LENCANA JAYA - 2007
(SK  TANAH  KEBUN, PARIT BUNTAR  - 7  -  9 SEPTEMBER)

SEKOLAH
L
P
JUMLAH
1.SMK BAGAN SERAI
02
01
03
2. SMJK - KRIAN PARIT BUNTAR.
03
12
15
3. SMK ALOR PONGSU,BAGAN SERAI.
11
16
27
4. SMK SERI PERAK, PARIT BUNTAR.
10
03
13
JUMLAH
26
32
58[MENU UTAMA  ]  [  LAGU  PENGAKAP  ]

..
..
[ aktiviti 2006]    [aktiviti 2007]   [ rekod  penyertaan ]
..
program JOTA  ]   [  kem ujian  ]   [   kem latihan  ]   [   kursus  ]  [  rekod jota  ]
..
[ahli-ahli pasukan latihan]