Make your own free website on Tripod.comKEM UJIAN LENCANA TERTINGGI - 2007
PENGAKAP REMAJA
SK SUNGAI BARU - 23 - 25 MAC 2007SEKOLAH
L
P
JUMLAH
1. SMK PEKAN BARU,PARIT BUNTAR.
02
00
2
2. SMJK -KRIAN PARIT BUNTAR.
11
06
17
3.SMK ALOR PONGSU,BAGAN SERAI
00
01
01
4. SMK BAGAN SERAI.
04
00
04
JUMLAH
17
07
24[ MENU UTAMA  ]  [  LAGU  PENGAKAP  ]

..
..
[ aktiviti 2006]      [aktiviti 2007]      [  rekod  penyertaan ]
..
program JOTA  ]   [  kem ujian  ]   [   kem latihan  ]   [   kursus  ]  [  rekod jota  ]
..
[ahli-ahli pasukan latihan]