Make your own free website on Tripod.com
                

LENCANA  USAHA 2006
(SK Alor Pongsu - 21-23 April)


SEKOLAH JUMLAH  PENYERTAAN
1. SMKA Kerian 
2.SMK Pekan Baru 
3. SMK  Bagan Serai 
4. SMK Panglima Bukit Gantang 
5. SMK Teknik Kerian. 
6. SMK Raja Lope Nor Rashid 
7. SMK Seri Kurau 
8. SMK Alor Pongsu 
9. SMK Seri Perak
30 
11 
26 
15 
08 
04 
01 
33 
32

menu utama  ]  [  lagu  pengakap  ]
..
SENARAI  PILIHAN

 [ aktiviti 2006 ]    [ aktiviti 2007  ]

program JOTA  ]   [  kem ujian  ]   [   kem latihan  ]   [   kursus  ]  [  rekod jota  ]